Hvordan bli en bibelsk rådgiver

En bibelsk rådgiver hjelper mennesker å overvinne problemer, utfordringer og problemer i livet ved å fokusere på prinsipper fra Bibelen. Bibelske rådgivere hjelper mennesker til å takle problemer, som utroskap, depresjon, angst og overgrep, men gir diagnose og behandling basert på Bibelen, snarere enn på psykoterapiteknikker. Selv om det ikke er noen statlige lisenser for bibelske rådgivere, vil en avansert grad gi deg kunnskap, ferdigheter og erfaring for å være en effektiv kristen rådgiver. Bruk disse tipsene for å lære hvordan du blir en bibelsk rådgiver.
Få en videregående skole. En videregående skole eller tilsvarende er nødvendig for alle sertifiseringer eller bachelorveiledere.
Få en bachelorgrad i kristen rådgivning. Flere akkrediterte høyskoler tilbyr bachelorstudier i kristen rådgivning. Kravene til en Christian Counselling-bachelorgrad tilsvarer kravene til en standard Counselling-grad, men inkluderer trosbaserte klasser. De fleste høyskoler tilbyr både online og tradisjonelle bachelorstudier.
  • Fullfør kjernekurs i psykologi, psykoterapi og teologi. Psykologikurs fokuserer på mentale problemer og inkluderer vanligvis klasser som generell psykologi, teologi og psykologi og sosialpsykologi. Psykoterapikurs fokuserer på å anvende psykologiske teorier på atferd og prosesser, og kan inkludere rådgivningsteori og praksis, vurdering og diagnose, etikk for den kristne rådgiveren, ekteskaps- og familierådgivning, kriserådgivning, tverrkulturell rådgivning og gruppevise-rådgivning. Teologikurs hjelper studentene å bruke bibelske konsepter på psykologi og psykoterapipraksis. Klassene kan inkludere gammelt testament, nytt testament, kristen rådgivning og følelser gjennom et bibelsk perspektiv.
  • Ta klasser på høyere nivå med fokus på bibelsk rådgivning. Basert på grunnlaget etablert gjennom kjerneklassene, fokuserer de øvre nivåene på spesifikke rådgivningsevner, praksis og problemstillinger. Kurs kan omfatte barn og unge, voksenutvikling, død og dø, rus, menneskelig seksualitet, ekteskap og familieforhold.
Tjen en mastergrad i guddommelig grad i bibelsk rådgivning. Master of divinity grader i bibelsk rådgivning tilbys gjennom akkrediterte universiteter, teologiske høyskoler eller seminarer. De fleste master of divinity-programmer forbereder bibelsk rådgivningsstudenter for sertifisering gjennom nasjonale sertifiseringsforeninger.
  • Fullfør en grunnleggende læreplan. Master i guddommelig grad i bibelsk rådgivning inkluderer kjernekurs som fokuserer på både teologi og psykologi. Eksempler på kjerneklasser inkluderer: bibelsk grunnlag for rådgivning, rådgivningsteologi, grunnleggende om bibelsk rådgivning, komparativ analyse av humanistisk psykologi og bibelsk teologi, selvbevissthet gjennom Bibelen og emner i bibelsk rådgivning.
  • Fullfør en veiledet praksis. De fleste master of divinity-programmer krever bibelsk rådgivningsstudenter for å fullføre minimum 50 timer veiledet veiledningsarbeid. Programmer tilbyr vanligvis flere typer praktiseringsmuligheter, alt fra kirkebasert arbeid til ideelle organisasjoner.
Bli sertifisert som en bibelsk rådgiver. Flere foreninger, som National Christian Counselors Association (NCCA), Association of Biblical Counselors (ABC), American Association of Christian Therapists (AACT), International Association of Christian Counselling Professionals (IACCP), International Christian Counselors Alliance (ICCA) og the Styret for Christian Professional and Pastoral Counselors (BCPPC) tilbyr sertifisering for bibelske rådgivere. De fleste foreninger krever ikke en bachelor- eller mastergrad for sertifisering, men det kreves kurs for ikke-grads søkere.
  • Fullfør krav til opplæringskurs. Klassekrav varierer etter forening, men inkluderer vanligvis en grunnleggende læreplan for psykologi, teologi og bibelsk rådgivning. Søkere med avanserte grader trenger ikke å fullføre noen opplæringskurs for å oppfylle sertifiseringskrav.
  • Fullfør observasjonstimer for veiledet rådgivning. Veiledet rådgivningstid varierer fra forening. Noen krever minimum 10 timer, mens andre krever 50 timer eller mer. Søkere med avanserte grader kan ikke være nødt til å fullføre veiledet rådgivning hvis det var nødvendig med en praksis for studiet.
  • Les et utvalg av bøker og artikler fra foreningens godkjente leseliste. Lesekrav varierer fra forening, og kan variere fra 500 sider til mer enn 1000 sider.
  • Bestå foreningens obligatoriske eksamener. Eksamener er vanligvis i essaysform, og kan variere fra åpen bok- eller hjemmeeksamen til tidsbestemte eksamener i klassen.
  • Send inn bruksmaterialet som kreves av foreningen. De fleste foreninger krever et søknadsgebyr på innsendingstidspunktet.
Kan en kvinne bli en kristen rådgiver?
Ja, kvinner kan også bli kristne rådgivere.
Hvordan kan du få en grad i kristen psykologi?
Du må gå på et kristent universitet og ta de nødvendige klassene.
Bibelske rådgivere kan kvalifisere seg for profesjonell malpractice og ansvarsforsikring gjennom foreningen (e) som de er sertifisert gjennom.
Det er ingen spesifikke statlige lisenskrav for bibelske rådgivere. De fleste stater i USA tillater ikke statlige lisensierte rådgivere å fremme sin personlige religiøse tro, be med klienter eller lese fra Bibelen, med mindre klienten krever det spesielt. Av denne grunn velger de fleste bibelske rådgivere å ikke forfølge noen form for statlig lisensiering.
solperformance.com © 2020