Hvordan organisere en bibelstudie hjemme

Hvor enn to eller flere er samlet ....
For en bedre forståelse av Ordet, må familien eller gruppen organisere bibelstudiet på følgende måte.
Planlegg en dag og en tid som kan settes av ukentlig og forplikte deg til å bruke den tiden sammen for å lese og diskutere den spesifikke leksjonen eller emnet.
Utvikle en leksjon eller emne agenda for hvert møte.
Sett og distribuer en ukentlig agenda til hvert medlem.
Utvikle og implementere en handlingsplan for hvert studiemøte i bibelen.
Begynn hvert bibelstudiemøte med en åpningsbønn.
Diskuter tildelte praksisoppgaver for bibelstudiene.
Introduser bibeltimen eller emnet for familien eller gruppen.
Les bibelstudiets møtemål og mål for den spesifikke leksjonen eller emnet.
Gi tid til familieundervisning eller bibelstudietime eller tema Diskusjon og spørsmål / svar.
Tildel ukentlige praksisoppgaver for forståelse av leksjoner i bibelen.
Avslutt hvert bibelstudiemøte med en sluttbønn.
solperformance.com © 2020