Hvordan tilbe Jesus Kristus

Mange ganger misforstår mennesker betydningen av tilbedelse. Når du tilber Jesus Kristus er det to forskjellige betydninger. Du kan tilbe Gud i kirken og med hvordan du lever livet ditt. Denne artikkelen vil fortelle deg mer om hvordan du kan tilbe Jesus Kristus best.
Vie livet ditt til Jesus Kristus.
Finn en kirke. Det er viktig å finne den perfekte kirken du tilhører. Ikke en størrelse passer alle. Du har kanskje ikke engang en kirke som du kan føle deg komfortabel i. Skulle dette være tilfelle, vær tålmodig og fortsett å se. Hebreerne 10:25 lyder "La oss ikke gi opp møte sammen, som noen er i ånden av å gjøre, men la oss oppmuntre hverandre - og desto mer når du ser dagen nærme seg." Så vær tålmodig - med alle kirker i verden. Hvis du er tålmodig, er det en garanti for at du finner den rette for deg.
Få en bibel. Mange religioner har bøker som de refererer til. Bibelen er den viktigste hellige teksten i kristendommen. Å studere Bibelen og andre slike bøker kan utvide kunnskapen din om Gud, og ved å gjøre det har du mer kunnskap om hvordan du gjør gode gjerninger for ham og tilber ham.
Spre den gode nyheten. Kristendommen er en av de mest populære religionene i verden. Som nevnt ovenfor, kan vi tilbe Kristus og Gud ved å spre det gode budskap om ham.
  • Vær forsiktig med hvordan du deler evangeliet. Folk tror kanskje at du legger din tro på dem - og til og med skumlere, i noen tilfeller kan du bare være. Som den hellige Frans av Assisi sa: "Forkynn evangeliet til enhver tid, og bruk det når det er nødvendig." Den beste måten å spre Ordet på er ved å oppføre seg som kristen. Vær snill med andre når de er kjærlige mot deg osv. Det er mindre sannsynlig at du vil støte på vanskelige situasjoner på denne måten.
Motta Jesu bud og gjør det Jesus lærte. Hans lære er Kristi gaver til alle disiplene hans.
Be til Kristus, mye.
Bli døpt. Dåp er en offentlig kunngjøring om at du legger bort den 'gamle mannen' og legger på den 'nye'. Det er et offentlig yrke av tro. Noen kirker har folk døpt når de er spedbarn, andre har offentlig dåp når man er eldre, og andre har også privat dåp for eldre mennesker.
Motta sakramentene som nattverd. De er Kristi gaver til oss.
Hvem ber jeg til i bønn?
Du ber til Gud Faderen, Jesus Kristus og den Hellige Ånd, også den hellige treenighet.
Er det faste å behage Jesus?
Hver gang vi prøver å bevise vår forpliktelse og takknemlighet overfor Gud og Jesus ved å gi avkall på jordiske gleder, kan jeg tenke meg at det ville bli sett på vennlig, selv om det ikke ble bedt om det direkte at du gjør det. Men selvfølgelig vil den allmektige og hans sønn ikke ønske at vi skal utgjøre en helse for oss, så sørg for å gjøre det på en trygg og sunn måte.
Mange moderne kristne lovsanger ser ut til å konsentrere tilbedelsen deres om Jesus, og ikke nødvendigvis Gud far. Det er åpenbart at veldig få sanger er dedikert til Den Hellige Ånd. Hvordan sitter dette med bibelsk undervisning?
Moderne kristne tilbedelsessanger fokuserer mye mer på Det nye testamentet, og derfor Jesus. Siden det er den treenige Gud, er det ingen konflikt eller motsetning med musikken.
Hvordan roser jeg Jesus hjemme?
Tro at han er Guds sønn, og alt han gjorde var manifestasjonen av din kjærlighet til deg. Tro på at Han døde på korset for å vaske alle dine synder, fortid, nåtid og fremtid for å redde deg fra evig fordømmelse. Be og ta imot ham som din herre og frelser, og be ham om å herske over livet ditt. Hvis du gjør det hjertelig, forsikrer Bibelen at du nå er et Guds barn.
Døde Gud for mine synder?
Jesus døde for dine synder, alle sammen, fra fortid, nåtid og fremtid. Han tok på seg all Guds vrede for oss. Tenk på det. Alt slik at vi kunne besøke ham i himmelen og være sammen med ham.
Jeg har vanskelig for å forstå King James Bibelen. Er det akseptabelt å bruke en oversettelse?
Ja, du kan bruke andre oversettelser hvis de er lettere for deg å forstå.
Hvordan føler jeg at Gud er borte fra at han ikke elsker meg?
Gud er borte og nær. Han skapte jorden, og vi er en del av Ham. Han er veldig nær deg, hvis du begynner å føle hans nærvær. Han elsker deg. Du kan prøve å være stille et sted og føle ham rundt deg. Bare følg hjertet ditt og be om at svarene hans blir fulgt av deg. Be også om tilgivelse for at du føler deg mindre belastet eller stresset, slik at du også kan akseptere deg selv.
Hvordan lar jeg folk få vite at menigheten er for mye støy for meg?
Dessverre er det egentlig ikke noe du kan gjøre med en støyende menighet, så det kan være bedre å finne en annen kirke med en atmosfære som er mer tilpasset dine behov.
Hvis jeg avbryter dåpen min, vil jeg fortsatt møte Jesus Kristus i himmelen?
De fleste kirkesamfunn sier at dåp er nødvendig for tilgivelse. Jeg anbefaler deg generelt å bli døpt.
Det er bra å finne en kirke som du vil kalle ditt andre hjem. Du må kunne være lykkelig i kirken din. Det skal være et sted du er glad i!
Bibler varierer fra kirkesamfunn til kirkesamfunn. F.eks: katolske bibler har syv flere bøker i sine gamle testamenter enn protestantiske bibler. Noen ortodokse bibler har noen flere bøker i sine gamle testamenter enn det katolske bibler gjør. Det nye testamentet er konsistent gjennom hele kristendommen.
Ha respekt for Jomfru Maria, fordi hun er mor til vår Herre Jesus Kristus, Guds inkarnerte sønn.
Noen kirkesamfunn bruker rosenkransperler eller kan lese andre kristne skrifter, for eksempel kirkefedrene. De kan bruke tente lys i en helligdom eller brenne røkelse som en del av tilbedelsen.
solperformance.com © 2020